Kérdése van? Hívjon minket! +36-30/740-8542

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS

 

Amely létrejött egyrészről

Cégnév:                                              HONNA LIGHTING Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzék száma:                              06-09-024202

adószáma:                                            26273347-2-06

képviselő:                                              Horányi Péter ügyvezető

székhely:                                               6728 Szeged, Dorozsmai út. 42-44.

postázási és csomagküldési cím:       6728 Szeged, Máv utca 1-3.

bankszámlaszám:                                OTP Bank: 11746012-24670377-00000000

mint Forgalmazó,

másrészről

mint Viszonteladó között alábbi feltételek mellett.

 

 

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás célja hosszú távú együttműködés, amely alapján a forgalmazó folyamatosan biztosítja a Viszonteladó részére a forgalmazó által forgalmazott termékeket, elsősorban világítástechnikai eszközöket (továbbiakban áru) nem kizárólagos tovább értékesítésre.

 

2. A forgalmazó a viszonteladó részére jelen szerződés időtartama alatt, forgalomhoz kötött nettó számlázási áron értékesíti. A forgalmi sávok az alábbiak szerint alakulnak az előző tárgy év forgalmai alapján:

 

 • Nettó 1 millió forint forgalom alatt -25% kedvezmény érvényes a nettó listaárból
 • Nettó 1 millió és 2,5 millió forint forgalom között -30% kedvezmény érvényes a nettó listaárból
 • Nettó 2,5 millió és 6 millió forint forgalom között -33% kedvezmény érvényes a nettó listaárból
 • Nettó 6 millió és 10 millió forint forgalom között -36% kedvezmény érvényes a nettó listaárból
 • Nettó 10 millió – vagy annál nagyobb – forgalom után pedig -39% kedvezmény érvényes a nettó listaárból

 

Nagyobb rendelés esetén egyedi elbírálás a kedvezményeket illetően.

 

A kedvezmények mértéke fél éves felülvizsgálat során automatikusan változik, az előre egyeztetett forgalmi céloknak megfelelően és megnövekszik a következő tárgy év január elsejétől, amennyiben a szerződésben foglalt forgalmi célok teljesültek.

 

3. A viszonteladó kiszolgálása csomagküldő szolgálat igénybevételével történik, a viszonteladó állandó szállítási címére. Raklapos mennyiség esetén írásban kérhető egyéb szállítási cím.

 

A szállítási költség: 

     Nettó 40 000 FT alatt nettó 3 500 Ft + ÁFA

     Nettó 40 000 Ft felett ingyenes   

 

4. Az áru biztosítása a viszonteladó rendeles@honna.hu e-mail címre, vagy a honna.hu weboldalon leadott megrendelése alapján történik. A megrendelést a forgalmazó munkanapokon 24 órán belül visszaigazolja (munkaszüneti, és ünnepnapokon leadott megrendelés esetén a megrendelést követő munkanapon) a szállítási határidő és az ár feltüntetésével.

 

5. Új partner esetében 6 hónapon keresztül 25% kedvezmény tudunk biztosítani a nettó listaárból. Az első három vásárlás kizárólag előre utalással történik, utána pedig a következő három rendelés 15 napos utalási idővel. Viszonteladó a továbbiakban, a termékek ellenértékét számla ellenében, ugyanezen lehetőségeken felül, 30 napos fizetési határidővel is kiegyenlítheti.

A bruttó 1 millió forintot meghaladó megrendelésekre előleget veszünk fel, mely a bruttó vételár 50%-a.

A 30 napos késedelem esetén megrendelést nem áll módunkban befogadni, illetve a már megérkezett megrendeléseket sem áll módunkban kiszállítani.

Az áru, annak teljes vételárának kifizetéséig az eladó tulajdonát képezi, függetlenül annak tárolási helyétől.

 

6. Visszamondás esetén, amennyiben a termék nem sérült, úgy + 20%-os visszáru/sztornó díjjal terhelve kerül jóváírásra.

 

7. Viszonteladó az értékesítési tevékenységét saját költségére és saját eszközeivel látja el.

Viszonteladó magatartásáért a Forgalmazó semmilyen körülmények között nem felel.

 

8. A szerződő felek az egymással történő kapcsolattartás módjaként kifejezetten megegyeznek az elektronikus kapcsolattartásban, amely a forgalmazó részéről az info@honna.hu, rendeles@honna.hu, reklamacio@honna.hu e-mail címmel, a viszonteladó részéről a………………………………………………………………….e-mail címmel történő levelezést jelenti. A szerződő felek külön is rögzítik, hogy fentiekben rögzített viszonteladói e-mail címről érkező rendelés minden esetben a viszonteladó nevében történő rendelésnek minősül.

 

9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ezen szerződésből eredő esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívül kísérlik meg feloldani. Az egyeztetés eredménytelenségének esetére, hatáskörtől függően kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató / Adatvédelmi nyilatkozat

A HONNA Lighting Kft. ezúton tájékoztatja weboldala látogatóit, illetve szolgáltatásait igénybevevő felhasználóit adatvédelmi irányelveiről. A látogató, felhasználó a szolgáltatások igénybevételével, illetve a weboldal látogatásával elfogadja a HONNA Lighting Kft. adatvédelmi irányelveit, hozzájárul adatkezelési gyakorlatához.

1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
 • • HONNA Lighting Kft.
 • • Székhely: 6728 Szeged, Dorozsmai út. 42-44.
 • • Adószám: 26273347-2-06
 • • Levélcím: 6728 Szeged, Dorozsmai út. 42-44.
 • • Telefon: 30/740-8542
 • • E-mail: info@honna.hu
2. A kezelt adatok:

A Weboldal látogatásához nincs szükség adatszolgáltatásra, de a vásárláshoz, illetve a kényelmesebb vásárlás miatti regisztrációhoz már személyes adatok (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím, telefonszám, esetleg cégnév) megadása szükséges.

3. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre a www.honna.hu látogatóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a látogatók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés célja:

A felhasználó azonosíthatósága a rendelés teljesítéséhez, kiszállításához, illetve a vásárlással kapcsolatos egyéb célok miatt. A felhasználó értesítése a web áruházzal, illetve a termékekkel kapcsolatos hírekről, információkról hírlevél formájában. Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, kizárólag saját, belső felhasználásra.

5. Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció során megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a felhasználó azok törlését nem kéri. Ezzel párhuzamosan a honna.hu oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra kerülnek tárolásra. A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatokat (IP-cím, böngésző típusa, stb.) 1 évig tároljuk, ezt követően csak látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatokhoz az HONNA Lighting Kft. mindenkori ügyvezetője férhet hozzá, aki eseti jelleggel felhatalmazást adhat az adatok hozzáférése kapcsán a társaság alkalmazottainak (munkavállalóinak) is. Ezen felül az adatokat harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a kiszállítással foglalkozó alvállalkozókat, megbízottakat.

7. A felhasználó jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása:

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve arról, hogy kik és milyen célból kapják meg adatait. A HONNA Lighting Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A felhasználó adatai törlését, helyesbítését, zárolását az első pontban megadott elérhetőségeken kérheti, melyeket a HONNA Lighting Kft. a lehető legrövidebb időn belül teljesít.

8. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a HONNA Lighting Kft. megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák:2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. A HONNA Lighting Kft. ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát még azelőtt tisztázzon, hogy ügyfeleinek hatósághoz kelljen fordulnia.

9. Anonim látogatóazonosító („cookie”) elhelyezése:

Az anonim látogatóazonosító („cookie”, „süti”) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a web szerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás (belépés) funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadása a böngészőben tiltva van.